ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ HTTPS://ZECREDIT.UA ТА МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ZECREDIT

 

1. Загальні положення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТРУМ» код ЄДРПОУ – 42201361,

місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 6 (далі – «ZECREDIT») цим положенням «Про конфіденційність для користувачів сайту https://zecredit.ua та мобільного застосунку ZECREDIT» (надалі – Положення) встановлює принципи отримання персональних даних Користувачів застосунку ZECREDIT та сайту https://zecredit.ua (далі за текстом - Сайт), а також види Персональних даних, які збираються, використовуються, обробляються та захищаються ZECREDIT.

Сайт ZECREDIT призначений для користування виключно повнолітніми особами.

 

2.  Особливості інформації, яка обробляється

2.1.        ZECREDIT отримує знеособлену загальну інформацію за результатами підрахунку таких даних як: загальна кількість відвідувань Сайту, кількість відвідувань кожної сторінки Сайту тощо. Ця інформація використовується виключно з метою оцінки рейтингу Сайту, подальшого покращення його роботи та вдосконалення процесу надання фінансових послуг.

2.2.        Під час користування Сайтом, ZECREDIT здійснює збір та обробку наступних даних, а саме:

2.2.1.          файли cookie;

2.2.2.          IP-адреси;

2.2.3.          параметри та налаштування інтернет-браузерів.

2.2.4.          даних, що надаються Користувачам як при заповненні реєстраційних форм Сайту, так і в процесі користування Сайтом, відповідно до згоди на обробку персональних даних відповідного Користувача;

2.3.        ZECREDIT включає дані Користувача до бази Персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися Сайтом, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач користується послугами ZECREDIT. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами ZECREDIT, але не менш 5 (п’яти) наступних років після закриття акаунту (Особистого кабінету) на Сайті та закінчення користування послугами ZECREDIT.

2.4.        ZECREDIT здійснює обробку Персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також для інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг).

2.5.        ZECREDIT використовує знеособлені дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень; будь-якими іншими способами.

2.6.        ZECREDIT має право передати Персональні дані, базу Персональних даних, до якої включені Персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: новому власнику та/або Власнику ZECREDIT для оброблення з метою, передбаченою даним Положенням; іншим користувачам Сайту (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сайті передбачено відповідний функціонал. Передача Персональних даних визначена цим пунктом без повідомлення Користувача здійснюється на підставі його поінформованої згоди відповідно до Згоди на обробку персональних даних, яка надається Користувачем/Клієнтом.

2.7.        Під час користування Сайтом на інтернет-сторінках Сайту можуть бути присутні коди інтернет- ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені у пунктах 2.2.2,

2.2.3 та 2.2.4 даного Положення. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

2.7.1.         системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники LiveInternet, Google Analytics тощо);

2.7.2.          соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);

2.7.3.          системи банеропоказів (наприклад, AdRiver тощо);

2.7.4.          інші ресурси.

 

3. Права Користувача

3.1.         Користувач має усі права щодо захисту його Персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

3.2.         Оброблення Персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сайту. ZECREDIT здійснює усі передбачені законодавством заходи для захисту Персональних даних Користувача, зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, що міститься у охоронюваних приміщеннях із обмеженим доступом.

 

4. Використання IP-адреси

4.1.         Адреса інтернет-протоколу (IP-адреса) є комбінацією цифр, що автоматично надається комп’ютеру Користувача, коли він підключаєтеся до свого Інтернет-провайдера через локальну мережу.

4.2.         ZECREDIT та/або треті особи, що технічно обслуговують Сайт, можуть збирати IP-адреси з метою системного адміністрування та аудиту використання Сайту. ZECREDIT може використовувати IP- адресу для ідентифікації Користувачів Сайту у випадку, коли це необхідно для захисту процесу надання послуг, самого Сайту або інших Користувачів.

4.3.         Користувач надає свою згоду на збирання та використання IP-адреси з метою, зазначеною у цьому розділі, шляхом відвідання Сайту ZECREDIT та/або третім особам, що технічно обслуговують  Сайт.

 

5. Файли Cookie

5.1.          У роботі Сайту використовується технологія «Сookies».

5.2.         «Сookie» – це текстовий файл невеликого розміру, що зберігається на жорстких дисках Користувачів сервером Сайту. Ці файли додають функціональності Сайту або допомагають більшефективно та чітко аналізувати використання Сайту. Наприклад, сервер може використовувати cookie для того, щоб Користувачу не потрібно було вводити пароль (у випадках, коли це необхідно) більш ніж один раз, відвідуючи Сайт.

5.3.         Користувач надає свою згоду на збирання, обробку та використання даних в межах використання технології «Сookies» ZECREDIT та третім особам, що технічно обслуговують Сайт, шляхом відвідання Сайту.

5.4.         При цьому у Користувача є можливість обрати, використовувати технологію cookies або відмовитися від цього. Більшість Інтернет-браузерів автоматично приймають cookies, але Користувач може змінити налаштування свого браузеру та відмовитися від цієї технології або отримувати кожного разу попередження, коли такі файли зберігаються на комп’ютері. Більш детальну інформацію про такі можливості можна отримати, звернувшись до інструкції по використанню Інтернет-браузера.

 

6. Посилання на інші веб-сайти

6.1. Сайт ZECREDIT може містити посилання на інші сайти, створені третіми сторонами, політика щодо захисту Персональних даних та інформації яких відрізняється від ZECREDIT щодо захисту

конфіденційності, яка застосовується такими третіми сторонами. В зв’язку з цим рекомендуємо ознайомитися з положеннями про конфіденційність всіх сайтів третіх сторін, перш ніж

використовувати такі сайти або надавати свої Персональні дані чи будь-яку іншу інформацію на такі сайти або через них.

 

7. Згода на обробку телекомунікаційних даних

7.1.       Користувач сайту ZECREDIT надає згоду на обробку та передачу операторами мобільного (рухомого) зв'язку Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТРУМ» даних щодо наданих телекомунікаційних послуг, зібраних стосовно номерів телефонів вказаних в моїй заявці під час реєстрації в ІТС Товариства за допомогою сайту ZECREDIT.

 

8. Згода на отримання та передачу інформації, що складає кредитну історію

8.1.        Користувач сайту ZECREDIT надає згоду на передачу та отримання інформації, що складає його кредитну історію, до і з усіх Бюро кредитних історій, що діють на території України.

 

9.  Інші умови

9.1.        Це Положення набирає чинності з моменту його опублікування на Сайті https://zecredit.ua та діє до моменту внесення змін та/або доповнень до нього чи його викладення у новій редакції.

9.2.        ZECREDIT залишає за собою право у будь-який час внести зміни до Положення про конфіденційність для Користувачів Сайту, які набудуть чинності одразу після розміщення на Сайті. ZECREDIT рекомендує регулярно переглядати Положення про конфіденційність для Користувачів Сайту. Користувачі мають права згідно з чинним законодавством, що передбачають доступ до Персональних даних, які опрацьовуються, право виправити, стерти або заблокувати такі Персональні дані, а також право заборонити певні дії стосовно опрацювання цих даних. Для реалізації таких прав слід направити письмовий запит, використовуючи наші контактні дані, вказані на Сайті.